1. OTM larda Xalqaro munosabatlar bo'yicha siyosat va strategik rejalashtirish

1.1 Boshlang'ich seminar: OTMlarni xalqarolashtirish strategiyasi
100%
1.2 Strategik bilimni yaratish
66%
1.3 Xalqaro hamkorlik bo'yicha strategik reja tayyorlash bo'yicha seminar.
0%
1.4 Xalqaro hamkorlik uchun strategik reja
95%

2. Inson salohiyatini oshirish - Xalqaro aloqalar bo'yicha xodimlar

2.1 Amaliy mashg'ulotlar rejasi
100%
2.2 1-mashg'ulot moduli: Xalqaro munosabatlar bo'limini tashkil qilish va boshqarish
100%
2.3 2-mashg'ulot moduli: Xalqaro hamkorlik shartnomalari va tarmoqlari
100%
2.4 3-mashg'ulot moduli: Ilmiy, ilmiy uslubiy va ilg'or tajribalar bilan bog'liq hamkorlik
100%
2.5 4-mashg'ulot moduli: Evropa Ittifoqi - Markaziy Osiyo va Xitoyning oliy ta'lim sohasidagi yo'naltirilgan hamkorligi
30%
2.6 Xalqaro munosabatlar bo'limi xodimlarining amaliy mashg'ulotlari
0%
2.7 Amaliy vositalarni ishlab chiqish va nashr etish: Xalqaro munosabatlar va Xalqaro aloqalarni tashkillashtirish va boshqarish
90%

3. Ta'lim berish / o'rganish / tadqiqotlar sohasida xalqaro hamkorlik uchun potentsialni rivojlantirish (T / L / R)

3.1 Ishchi guruhlarni yaratish
100%
3.2 "Xalqaro hamkorlik orqali T / L standartlarini oshirish" mavzusidagi seminar
25%
3.3 "Xalqaro hamkorlik orqali ilmiy salohiyatni oshirish" mavzusidagi seminar
70%
3.4 Eng yaxshi amaliyotlar kitobi: T / L / R sohasidagi xalqaro hamkorlik
0%
3.5 T / L / R sohasida xalqaro hamkorlik bo'yicha milliy va mintaqaviy tavsiyalar
0%
3.6 Hamkorlik doirasini loyihalash
85%
3.7 Pilot sinovi: talabalar va professor-o'qituvchilarning harakatchanlik harakatlari
15%

4. Infratuzilma choralari

4.1 Xalqaro bo'lim infratuzilmasini takomillashtirish
90%
4.2. Kutubxonalar almashinuvi tizimini yaratish
0%

5. Xalqaro hamkorlikning ko'p mintaqaviy tarmog'i

5.1 Tarmoq yaratish
40%
5.2 Tarmoq Konferensiyalari
10%

6. Sifatni nazorat qilish rejasi

6.1 Sifatni nazorat qilish qo'mitasi
100%
6.2 Ichki baholash
50%
6.3 Tashqi baholash
30%
6.4 Moliyaviy Audit
25%

7. Tarqatish

7.1 Loyihaning vizual identifikatsiyasi
100%
7.2 Loyiha va tarmoq veb-sahifalari
100%
7.3 Ichki axborot seminarlari
0%
7.4 Markaziy Osiyo va Xitoy universitetlari o'zaro kelishuvi
0%

8. Barqarorlik

8.1 Milliy davra suhbatlari
20%
8.2 Yaratilgan tuzilmalar va strategiyalarni institutsional tadbiq qilish
10%
8.3 Tarmoqning uzoq muddatga mo'ljallangan vazifa va strategiyasi
0%
8.4 Hamkor OTM o'rtasida hamkorlik shartnomalari
25%

9. Loyihani boshqarish

9.1 Loyihani boshqarish guruhi
100%
9.2 Umumiy boshqaruv va hisobot
55%
9.3 Yig'ilishlarni muvofiqlashtirish
45%